fbpx

Венцислав Диков

“…Живописта е моето основно изразно средство. Работата ми обогатяват и графичната рисунка, скулптура и фотография. В по-новите си творби се стремя към опростяване, често рисувам с не повече от два цвята. За мен взаимодействието на цветовете и въобще – самите цветове са най-важното. Те предават чувство и емоция директно. Картините ми изследват предимно човешкото подсъзнание, инстинкти, стремежи и емоции.

Като художник и музикант се занимавам и с взаимодействието на звук и цвят, музика и образ. Експериментирам с аудио-визуални инсталации и пърформанси, в които търся максимално интегриране на музика с картина…”

Венцислав Диков